Sojusz Lewicy Demokratycznej

Video: 1 maja żywiec Rynek


Wiceprzewodniczący przywitał zgromadzonych w obecności Władz Powiatu – Starosty Żywieckiego Andrzeja Zielińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Jafernika ,Członka Zarządu Powiatu Marka Kuńca, Radnego Powiatu Żywieckiego Wiesława Setli, Władz Miejskich- Burmistrza Antoniego Szlagora, przedstawicieli władz Samorządowych Powiatu Żywieckiego, działaczy SLD.


Komentarze